Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi

CHUYÊN VẬN TẢI CONTAINER NỘI ĐỊA TỪ KHO TỚI KHO (DOOR TO DOOR) TỪ MIỀN NAM RA MIỀN BẮC/ MIỀN TRUNG VÀ NGƯỢC LẠI THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP TÀU CONTAINER VÀ XE CONTAINER.

 • Vận chuyển hàng hóa container (Door to Door)
  Vận chuyển hàng hóa container nội địa từ kho tới kho (Door to Door) tuyến Bắc-Trung-Nam và nguợc lại.

  Xem thêm

 • Vận chuyển hàng hóa container (CY-CY)
  Vận chuyển hàng hóa container nội địa từ cảng tới cảng (CY-CY) tuyến Bắc-Trung-Nam và nguợc lại.

  Xem thêm

 • Vận chuyển hàng hóa container nội địa/ xuất nhập
  Vận chuyển hàng hóa container nội địa/ xuất nhập khẩu từ kho đến các cảng TP.HCM và ngược lại.

  Xem thêm

Bạn không chắc chắn giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn?